Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 18.2.2018

Rekisterinpitäjä
Kultaseppä Mika Mäkinen / vihkisormus.com
Suovantie 43
20360 Turku

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Mika Mäkinen
0400 – 442 004 tai mika.makinen@vihkisormus.com

Rekisterin nimi
vihkisormus.com verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
vihkisormus.com verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointiin, tilastointiin, analysointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. vihkisormus.com saattaa lähettää mielenkiintoisia tarjouksia ja markkinointipostia sähköpostiin, mikäli siihen on annettu suostumus.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista ja tilaukseen liittyneistä tuotteista
Tilausten seurantatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi vihkisormus.com verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
vihkisormus.com verkkokaupanasiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

TUOTERYHMÄT

  • Kaulakorut
  • Korvakorut
  • Rannekorut
  • Riipukset
  • Sormukset

SOME